Haus ohne Dach

De nöchscht Schritt wär s Dach, was aber net ganz gönschtig esch. Dezue chont d Rägeziit, wo jetzt agfange het. Die esch zwar för d Bevölkerig ernährigstechnisch en Säge, aber för üses net fertige Huus eher en Fluech. Well, wenns z Uganda mol rägnet, denn rägnets rechtig! Aso wärs ofem Härz het, üs de möglechscht schnäll Bou vo däm Dach z ermögleche, darf üs gärn en finanzielle Zuestopf öberwise. Es wär en riise Säge. Infos do: Spenden oder diräkt be mer!